Услуги

Резюме

Ние сме група от независими професионалисти специализирани в търсенето и проучването на полезни изкопаеми (метални, неметални, нефт, газ, въглища, вода). Предоставяме разнообразни видове услуги засягащи всеки етап от търсещо-проучвателната програма :

 • Геоложко картиране;
 • Различни видове геохимични снимки;
 • 2D и 3D интерпретация на сеизмични данни;
 • Цялостно планиране на сондажни работи;
 • Геоложки контрол по време на сондиране;
 • Перспективна оценка на райони и др;

Предимства и иновации:

 • Професионална експертиза за всеки етап от търсещо-проучвателните работи;
 • Специализиран екип от експерти с над 10 години опит в индустрията;
 • Боравене с най-съвременните софтуерни пакети;
 • Поддържане на малък и утвърден екип от специалисти, стремящи се да осигурят високо качествено обслужване, като по този начин клиентите виждат постоянство на кадрите и високо професионално ниво;
 • Поддържаме строга конфиденциалност към всички клиентски проекти, както и стриктно следим сигурността и сходството при използваните компютърни системи, гарантиращи целостта на данните, интерпретациите и информационния поток;

Подробно описание на предлаганите услуги

Базови услуги

 • Набавяне на необходимата геоложка информация;
 • Обследване и анализиране на ядка/шлам;
 • Сканиране и дигитализиране на сондажно-геофизичните логове/криви;
 • ГИС обработки върху съществуващите данни в различни формати;

Основни услуги

 • 2D и 3D интерпретация на сеизмични данни;
 • Фациално моделиране;
 • Сеизмо-стратиграфски анализ;
 • Басейнов анализ;
 • Риск анализ;
 • Планиране и инженеринг на сондажи;
 • Дизайн на 2D и 3D сеизмична мрежа;
 • Полеви дейности;
 • Геоложко картиране;
 • Различните видове геохимични снимки (лито-, атмо-, почвено- геохимично анализиране)
 • Преговори със собствениците на земи за осигуряване на разрешителния режим при бъдещите търсещо-проучвателни работи;