Скъпоценни камъни от групата на фелдшпатите

Фелдшатите принадлежат към най-важните и най-широко разпространените в земната кора скалообразуващи минерали. Основната им част е свързана с магмените (до 60%) и отчасти метаморфните (до 30%) скали. По състав те са алумосиликати на натрия и калция KAlSi3O8–NaAlSi3O8– CaAl2Si2O(плагиоклазова редица – албит, олигоклаз, андезин, битовнит и анортит) и на калия (ортоклазова редица – непрозрачни до просветляващи, по рядко полупрозрачни и изключително рядко прозрачни). Образуват различни по едрина зърнести агрегати и късопризматични, ромбовидни и плочести кристали с интересни срастъци и смесвания помежду си. Характеризират се с ясна цепителност и имат твърдост между 6 и 6,5 по МООС.

Като скъпоценни камъни се използват само иризиращите и красиво оцветените разновидности на разглежданите минерали. Към тях се отнасят перистеритът (полупрозрачен и рядко про­зрачен) и беломоритът (непрозрачен). Представляват субмикроскопични смесвания между албит и олигоклаз с красив синкав оттенък на иризацията подобно на отблясъците около шията на гълъбите (перистерит, от гр. „перистера“ — гълъб). Такива са лунният камък — кристали от албит-олигоклаз (непрозрачни до просветляващи) или ортоклаз (прозрачен — адулар) с идентични на лунното сияние небесносини тонове на иризация; слънчевият камък — златистожълт до кафеникав и с ярки отблясъци от раз­положените по цепителните плоскости на албит-олигоклаза и ортоклаза (санидин и фериортоклаз) фини люспички от слюда и хематит; лабрадорът (скалата, изградена от него се нарича лабрадорит) — сив до тъмносив непрозрачен минерал, иризиращ в ярки сини, зелени и бронзово-червени тонове, но са известни също и образци, в иризационната картина на които се проявяват всички цветове на светлинния спектър (този лабрадор се означава като спектролит); жад-албитът – албит с петнисто зелено оцветяване, предизвикано от съдържащите се в него включения от жадеит; и амазонитът – зелен микроклин, често с пертитни пластинки – включения от бял албит (зеленият цвят се определя от примесите на олово в минерала).

Скъпоценни камъни
Спектролит

Посочените фелдшпатови разновидности се отличават с устойчив характер на цвета. Те са прекрасен декоративен материал, а най-ефектните са ювелирно-декоративни и дори ювелирни скъпоценни камъни. От тях се изработват сравнително по-евтини, но но красиви накити, вази, пепелници, кутии и други дребни предмети (четири големи вази от амазонит се пазят в Ермитажа в Санкт Петербург/Русия). Фелдшпатовите разновидности се използват и като чудесен колекционерски материал.

Размерите на скъпоценните фелдшпатови разновидности обик­новено са различни и зависят от мястото на тяхното образуване — в пегматитите те изграждат едри блокове и дори монокристали с големина до два и даже повече метра, както и отделни зърнести натрупвания с размери до 1,5 m. Скалите, които носят разглежданите фелдшпатови минерали (амазонитови гранити, лабрадорити) и някои по-едри блокове от тях се използват за обли­цовка. С такъв материал са покрити декоративно някои станции на метрото в Москва и в Санкт Петербург, Мавзолеят на Ленин, цоклите на редица обществени сгради.

Скъпоценни камъни
Амазонит (тюркоазено), Опушен кварц и Албит(бяло)

Тук ще споменем за използването и на т. нар. писмен гранит. Той представлява разновидност на пегматитов гранит, в който фелдшпатът прораства закономерно с дребни клиновидни обра­зувания (ихтиолити или ихтиоглипти) на кварца. Този декора­тивен скъпоценен камък се отличава с красиво съчетание от мине­рали (розов и тъмно кафеникав непрозрачен микроклин с безцве­тен прозрачен кварц) и притежава оригинална текстура, която наподобява еврейско писмо (известен е още като еврейски ка­мък) и древни скандинавски букви (оттук произлиза още едно негово име — рунит). Писменият гранит се образува в контакт­ните зони на пегматитовите тела и е резултат от проявата на пегматитовия процес.

Скъпоценни камъни
Писмен гранит

 

Comments

comments

One thought on “Скъпоценни камъни от групата на фелдшпатите

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)