Сиенит – кратка характеристика

Сиенитът е магмена скала, която се е втвърдила бавно в земната кора по подобен начин на гранита. Истинският сиенит (sensu stricto) по състав наподобява гранит. Най-забележимата разлика е липсата или много ниското количество кварц, докато той е основен компонент на гранита. Доминиращият минерал е алкален фелдшпат, обикновено ортоклаз. Този вид скала се среща в голямо разнообразие от цветове.

сиенит
Класификацията на QAPF диаграмата. Различните типове сиенитни скали покриват голяма част от диаграмата. Истинските сиенити са скали, които се вписват в зоната, отбелязана в червено. Сиенитните скали предимно са съставени от алкален фелдшпат (A) с незначителни количества кварц (Q). Плагиоклазният фелдшпат (P) очевидно е по-маловажен от алкалния фелдшпат. Фоидните сиенити съдържат значително количество редки силикатни минерали, известни като фелдшпатоиди (F), които се наричат фоиди за простота. Имайте предвид, че Q и F се изключват взаимно. Сиенитните скали, които съдържат кварц, не могат да съдържат фелдшпатоиди и обратно – фоидните сиенити не съдържат кварц.

Терминът “сиенит” в по-широк смисъл включва скали с подобен състав, например като кварцов сиенит, алкален фелдшпатов сиенит, фоиден сиенит, фоиден монцосиенит и др. Диаграмата по-горе може да ни остави впечатление, че истинският сиенит представлява незначителна част от цялото семейство. Всъщност това не е вярно. Сиенит sensu stricto и кварцовите сиенити са най-често срещаните от цялата група, въпреки че сиенитът така или иначе е сравнително рядък тип скала, особено в сравнение с гранита или другите гранитоиди. Скали като нефелинов или содалитов сиенит всъщност са интересни образувания, които радват окото на геолога, но са много редки.

Алкалният фелдшпат, образуващ по-голямата част от повечето сиенитни скали, обикновено е срастнал с богатия на натрий плагиоклазен фелдшпат (най-често олигоклаз). Такова срастване на фелдшпат се нарича пертит и това е причината сиенитът да е по-често срещан тип скала от алкалния фелдшпатов сиенит, който почти не съдържа плагиоклаз. Плагиоклазът може да се появи в сиенитните скали в допълнение към пертитния алкален фелдшпат също като отделна фаза. Мафичната компонента обикновено е представена от тъмен биотит и амфиболов хорнбленд. Алкалните сиенити могат да съдържат необичайни минерали като егирин, арфведсонит и т.н. Често срещани акцесорни минерали са циркон, апатит, сфен, магнетит и илменит.

Приеманият за екструзивен (вулканичен) еквивалент на сиенита (по-точно алкален сиенит, който е богат на натрий) е трахитът. Фонолитът е приблизителен еквивалент на фоидния сиенит. Приблизителен е защото принципите на класификация, използвани за класифициране на плутонични и вулканични скали в повечето случаи са различни. Докато класификацията на плутоничните скали се основава на минераложкия състав, същият подход не е практичен за финозърнести или дори частично аморфни вулканични скали.

Сиенитните скали обикновено се свързват с други плутонични скали. Те образуват относително малки интрузивни тела или части от по-големи интрузии. Повечето сиенити изглежда се свързват с корова екстензия.

Терминът “сиенит” всъщност е древен. В Египет има град на име Syene (днес: Асуан). Въпреки това, скалите в близост до този град, всъщност представляват богати на хорнбленд гранити според съвременните принципи на класификация.

кварц-алкален фелдшпатов сиенит
Кварц-алкален фелдшпатов сиенит от Естония. Ширина на образеца 8 см.
сиенит
Образец от Лила Сьодерби, Швеция. Ширина на пробата 10 см.
сиенит
Алкален фелдшпатов сиенит (известен също като умптекит) от Швеция. Ширина на пробата 12 см.
нефелинов монцосиенит
Нефелинов монцосиенит от Швеция, състоящ се от албит, нефелин и мафични минерали. Такива скали, богати на натриев фелдшпат албит, понякога се наричат ​​канадит. Ширина на пробата 17 см.

Източник: sandatlas.org

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + eighteen =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)