Епидот

Епидотът Ca2Al2(Fe3+;Al)(SiO4)(Si2O7)O(OH) е сравнително срещан тревисто-зелен силикатен минерал. Светло-зеленият му цвят позволява да се отличи от хлоритът, който може да възникне в асоциация с него, но обикновено притежава по-тъмно зелен цвят. Все пак епидотът може да притежава различни нюанси на зеленото, дори по-големите кристали могат да бъдат почти черни. Твърдостта му по МООС варира между 6 и 7.

епидот

С кварц, актинолит и пумпелит (синкавото долу в ляво).  Ширина на образеца 9 см. От Норвегия. 

Епидотът е минерал, но има и други структурно подобни минерали, които заедно образуват т.нар. епидотова група. Следователно терминът може да се използва в  по-широк или по-тесен смисъл. Другите минерали от групата са клиноцоизит, цоизит, аланит и пиемонтит. Епидотът е най-широко разпространен сред тях и образува серия от твърди разтвори с клиноцоизита. Клиноцоизитът може да бъде описан като епидот без или с малко съдържание на желязо. Цоизитът има същия състав като при клиноцоизита, но има различна кристална структура. Цоизитът не е толкова разпространен, колкото клиноцоизита. Аланитът съдържа елементи от редкоземни елементи и пиемонтитът е сравнително рядка форма с червеникав цвят, дължащ се на присъствието на манган.

епидот

Минерали с размерите на песъчинки демонстриращи афинитетът му към образуване на издължени  (призматични) кристали. Ширина на зрителното поле 38 mm, от Невада/САЩ

епидот

Хидротермална жила в гранитна скала. Има пукнатина в средата, която е позволявала хидротермалните флуиди да текат и да променят (метаморфозират) скалата. Минералната конфигурация (парагенезата) епидот-розов калиев фелдшпат-кварц е позната като Унакит (скала). Ширина на образеца -11см. Арендал/Норвегия

Минералът възниква най-вече в различни метаморфни скали (зеленошистен и амфиболитов фациес), но може също така да изкристализира от кисела магма. В метаморфните скали се образува при дълбочина 5-25 km и температура между 300-650°C. Възниква и при скали от синьошистен фациес и в метаморфозирани карбонати. В общи линии е широко разпространен в метаморфните скали. Епидотът е и много характерен хидротермален минерал. Ако хидротермалната промяна изменя фелдшпати до епидоти е позната като епидотизация. Минералът може да се открие и в базични магмени скали.

епидот

Епидотизация върху гнайсова валуна. Ширина на образеца 15 sm, от Норвегия

Епидотът е доста устойчив към изветряне и по-тази причина е характерен минерал в седиментите. Тежката минерална фракция (шлихът) обикновено съдържа  зелени епидотови зърна с черен магнетит и розов алмандинов гранат. Може да има обаче много различни зелено-оцветени минерали в пясъка, които сериозно усложняват идентифицирането. Зелени минерали могат също да бъдат оливин, пироксен, хлорит, пумпелит и др.

епидот

Епидозит е скална разновидност съдържаща много епидот. Образецът е от Кипър (Тродоски офиолит) и е около 10 sm в ширина

епидот

Пясъчни зърна от мина в Невада/САЩ


Източник: sandatlas.org

Comments

comments

One thought on “Епидот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)