Еволюцията на човека (първа част)

Според известните палеонтоложки данни еволюцията на човека се разделя на следните етапи – предшественик на човека (прачовек, австралопитек); най-древен човек — архантроп. Известни са две последователни фази в еволюцията на архантропа: сръчен човек (Хомо хабилис); изправен човек (Хомо еректус); Древен човек — палеоантроп; Съвременен човек — неоантроп.

Австралопитеки

Останки от австралопитеки са открити на различни места в Африка — Етиопия, Танзания, Кения, Южна Африка. Устройството на долните крайници и таза показва, че австралопитеките ходели на два крака. Ръстът им е средно 120 sm. Черепната кухина е с обем 450—700 sm³. При тях настъпват промени в черепа — частта му, която е разположена над очните кухини, е по-голяма в сравнение с горилата, шимпанзето и орангутана. Устройството на долната челюст и зъбите са сходни със следващите хоминиди. Австралопитеките живеели на големи групи. Изхранвали се с лов и събирачество. Храната им се състояла от плодове, семена, а също и сурово месо. Сечивата, с които си служели били остри камъни, кости, рога и зъби от животни.

Еволюцията на човека

Архантроп

Първата фаза в еволюцията на архантропа е Хомо хабилис. Появил се преди 4— 6 млн. г. в Източна Африка. Ръстът му е 150 sm. Обемът на черепната кухина е 800 sm³. Черепът се характеризира с някои прогресивни белези — например скъсяване на предно-задния размер. Хомо хабилис живеели на групи. Изхранвали се с лов и събирачество. В близост до останки на Хомо хабилис са открити първите примитивно изработени сечива — например изострени камъни. Изработването на сечива от представителите на Хомо хабилис е събитие с ключово значение в хода на антропогенезата.

Еволюцията на човека

Хомо еректус е възникнал преди 1—2 млн. г. в Африка, откъдето мигрирал в Азия и Европа. Съществувал е допреди 200 000 г. Към Хомо еректус се отнасят питекантропът, синантропът и хайделбергският човек. Характерните им белези са следните: обемът на черепната кухина се увеличавал прогресивно от 900 sm³ до 1200 sm³; челният мозъков дял е разположен над очните кухини; в сравнение с австралопитека лицевият череп е с относително по-малки размери от мозъковия череп; по форма и размери зъбите са по-близки до зъбите на съвременния човек, отколкото на австралопитека; размерът и пропорциите на костите на крайниците са аналогични с тези на съвременния човек. Ръстът е около 170 sm. Способността да изработват каменни сечива се усъвършенствала при Хомо еректус. Живеели на групи, в които съществували примитивни колективни дейности. Мъжете например обединявали усилията си при ловуване. Общували помежду си със звукови сигнали.

Синатропът и хайделбергският човек използвали огъня.

Появата на архантропите е важен етап в еволюцията на хоминидите. Техният ареал на разпространение се разширява значително и обхваща райони в умерените географски ширини. Промените, свързани с приспособяването към климата в умерения пояс, ускорили човешката еволюция.

Еволюцията на човека

Хайделбергски човек


За втора част натиснете тук

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)