Гранит и гранодиорит

Къде се формират Гранит и Гранодиорит ?

Гранитът и гранодиоритът представляват магмени скали, който бавно са се охладили дълбоко под земята в магмени камери известни като плутони.  Този процес на бавно охлаждане позволява обособяването на видими кристали. И двете скали най-често са продукт на разтапяне на континентални скали в близост до зони на субдукция (подпъхване на континентални плочи).

Каква е разликата между Гранит и Гранодиорит ?

И двете скали са класифицирани като гранитни, поради богатото им съдържание на кварц. Гранитите съдържат обикновено повече калиев фелдшпат и имат по-нисък процент тъмни железни и магнезиеви минерали. Гранодиоритите съдържат повече плагиоклазов  (калциев и натриев) фелдшпат отколкото калиев фелдшпат и имат повече тъмни минерали. Следователно са по-тъмно оцветени от гранитите.

гранит, гранодиорит
Гранодиорит

Къде можем да открием гранити и гранодиорити?

Гранитите са характерни за континентите по цялото земно кълбо в близост до активни или отдавна неактивни тектонски граници. Формирани са вследствие на бавното изстиване на кисела по състав магма дълбоко под Земната повърхност. Вследствие на тектонските движения гранитите са издигани до земната повърхност.

Защо някои гранитни скали имат едновременно големи и малки кристали в тях?

Този тип текстура (външен вид на скалата) се нарича порфирна. Различният размер на минералите е вследствие на различната степен на охлаждане на магмата при движението й нагоре. Големите минерали са известни като фенокристали и обикновено са фелдшпатови минерали. Фелдшпатите са сред първите, които формират кристали при затвърдяване на магмата. Те израстват, когато магмата се охлажда много бавно дълбоко в магмената камера. По-късно магмата с фенокристали се придвижва много бързо нагоре в „по-хладна“ среда, довеждайки до бързото охлаждане на остатъчната разтопена скална маса, формирайки по-малките кристали, които съставят останалата част от скалата.

гранит, гранодиорит
Гранит

Полезни изкопаеми

Към тези видове скали са привързани и най-голямата част от находищата на метални и неметални полезни изкопаеми  например на Мо(молибден), Sn(калай), W(волфрам), Pb(олово), Zn(цинк), U(уран), Ag(сребро), As(арсен), Sb(антимон), Hg(живак), Bi(бисмут) и др.


Comments

comments

2 thoughts on “Гранит и гранодиорит

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 1 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)