Благороден Шпинел

Чистият шпинел е безцветен и се среща рядко. Има следната химична формула MgAl2O4. По-често шпинелът е оцветен и то с толкова разнообразна гама от цветове, че е труд­но да се изброят. Сравнително най-разпространени са червените, розовите и оранжевите разновидности, по-редки са жълтите, си­ните, виолетовите, зелените, кафявите и черните. По състав шпинелът е сложен окис на алуминия и магнезия.

Шпинелът е доста твърд минерал (8—8,5 по Моос) и е сравни­телно широко разпространен в природата. Обикновено се среща под формата на неголеми кристалчета с октаедрнчна форма сред метаморфозирани алуминийсъдържащи скали (гнайси, шисти и др.) и най-вече в т. нар. магнезиеви скарни. По-съществени като източник за добив са разсипите, от които се извличат най-краси­вите образци.

Интерес от ювелирна гледна точка представляват само про­зрачните разновидности на минерала, които се наричат благо­роден шпинел. Тук специалистите също различават няколко типа: рубинов (кървавочервен), алмандинов (виолетово-червен), сапфиров или кандит (небесносин), лубицел (оранжево-червен), хлор- шпинел (тревистозелен), плеонаст или цейлонит (тъмнозелен) и ганошпинел (син).благороден шпинел

Изобщо прозрачните шпинелови разновидно­сти са традиционен скъпоценен камък, известен от дълбока древ­ност, но останал в сянката на сходните му по цвят, ярък блясък и висока твърдост рубин и сапфир. Ювелирните му качества обикновено са по-ниски от тези на спо­менатите по-горе скъ­поценни камъни и само червеният шпинел може донякъде да им съперничи. Кристалите му най-често са под 10-12 карата, но понякога се срещат и по-едри представители. Най-известен е огромния тъмночервен шпинел (398,72 карата), който е вграден в императорската корона на Екатерина II и се пази в Диамантовия фонд на Русия. Този шпинел е един от седемте исторически скъпоценни камъка в същия музей.благороден шпинел

Два прекрасни червени шпинела са поставени и в британската корона – това са знаменитите исторически камъни “Рубинът на Черния принц” (чист полиран шпинел с  дължина 5 см) и “Рубинът на Тимур” (361 карата) – и двата погрешно определени в началото като рубини. Красиви големи обработени и естествени кристали от благороден шпинел се пазят също така и в други музей по света (Вашингтон, Ню Йорк, Лондон, Париж и др.)

благороден шпинел
Рубина на Черния Принц

За благородния шпинел като скъпоценен камък има запазени много поверия. В древността, а и през средновековието този минерал се е смятал за камък, който заедно с граната и другите червени минерали предпазва хората от епидемии, болести, зли мисли и лоши сънища и носи щастие и приятелства. От него в древността са приготвяли лечебна каша, приемана вътрешно против стомашни болки или използвана като специален крем за румен цвят на лицето.


 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 9 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)