Чарнокит – кратка характеристика

Чарнокитът съдържа ортопироксен, кварц и фелдшпат като често се нарича ортопироксенов гранит. Гранитите са фелзични скали, които обикновено не съдържат или поне само в малки количества пироксен. Всъщност има цял набор от скали (предимно гранитоиди, но и сиенит, монцонит и др.), които могат да съдържат ортопироксен и кварц. Тези скали общо се наричат ​​чарнокитови скали или чарнокитова свита. Всички тези имена на скали се отнасят до магмени скали, което прави много логично да се предположи, че чарнокитът е магмена скала с малко необичаен състав.

чарнокит
Чарнокит от Flakstadøya, Лофотенски острови. Ширина на пробата 9 см.

Подобно твърдение (което изглежда преобладаващо) вероятно е невярно и непълно. Магмените скали се образуват от магма, но чарнокитите се намират в метаморфни терени (гранулитов фациес). При превръщането на протолита в чарнокит вероятно не е имало магмена фаза, което означава, че в повечето случаи имаме работа с реални метаморфни скали, които нямат нищо общо с магмените процеси. Чарнокитовите скали понякога се описват като гранулити, но този термин изглежда донякъде не удачен в наши дни. Отчасти защото може да се обърка с метаморфния фациес със същото име и също така, че твърде много различни видове скали са били наричани по този начин, което е създало голямо объркване в миналото.

Е, може ли да се каже, че чарнокитът не е гранит? Може би трябва, но вероятно не можем да го направим, защото терминът „гранит“ не е запазен само за магмени скали. Някои скали, които са описвани като гранити, почти със сигурност са метаморфни скали, въпреки че им липсва ясна фолиация. Следователно, трябва да се приемем ситуацията, че не всички гранити са магмени скали и следователно нямаме основание да изискваме чарнокитът да не се нарича повече гранит. Ако обаче искаме да използваме метаморфна терминология, тогава трябва да я наречем гранофелз. Чарнокитът е едрозърнест и му липсва фолиация. От тук изхожда определението за гранофелзични метаморфни скали.

Чарнокит
Чарнокит от Убатуба, Бразилия (известен с търговското си име Ubatuba Green). Ширина на видимост 10 см.

Чарнокитовите скали обикновено са зелени. Както фелдшпатът, така и ортопироксенът имат зеленикав или кафяв оттенък, а кварцовите кристали могат да съдържат игли от рутил, което им придава синкав оттенък. Чарнокитите се образуват при високо налягане в почти безводни условия. Ето защо тук виждаме само малки количества водни фази (биотит, амфибол), които са широко разпространени в скалите на амфиболовия фацис.

Чарнокит
Чарнокит от Южна Африка (известен с търговското си име Verde Fontaine). Ширина на видимост 7 см.

Източник: sandatlas.org

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − one =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)