Причини и видове земетресения

През последните десетилетия се установи, че голяма част от земетресенията са резултат от освобождаването на големи количества енергия при разрушаването и придвижването на скали по разломни нарушения. Това са т.нар. тектонски земетресения. Този тип земетресения е закрепен за подвижни, активни зони на земната кора, където се извършват съвременни тектонски движения.

Причини и видове земетресения

Съпоставянето на тектонски със сеизмични карти на даден участък ни убеждава, че зоните на тектонска и сеизмична активност съвпадат. Епицентрите на земетресенията са разпределени много неравномерно върху земната повърхност. Голяма част от тях над (90%) е съсредоточена в няколко тесни пояса  голяма дължина.

Причини и видове земетресения

Най-съществения пояс е Тихоокеанския, проследяван успоредно на западното крайбрежие на Южна и на Северна Америка, източното крайбрежие на Азия, североизточно от Азия. На този пояс се падат около 75% от земетресенията. Втори, добре изразен пояс е от островите Зелени нос, Португалия през Средиземно море, Черно море, Мала Азия и Хималаите до Индонезия. Това е Средиземноморския пояс и на него се падат 20-21% от земетресенията. Обособяват се още няколко пояса с второстепенен характер и това са зоните на срединните океански хребети в Атлантическия, в Индийския и в Тихия океан. На тях се пада около 5% от земетресенията.  Изброените зона са най-подвижните области в съвременния етап от развитието на Земята.

Вулканичните земетресения са свързани с проявите на вулканизъм. Почти всяко изригване на вулкан е придружено с различно по степен земетресение. Те са по-малко разпространени, имат по-малка сила и засягат области около самите вулкани. Вулканичните земетресения и вулканизъм са вследствие на съвременни тектонски процеси.

Причини и видове земетресения

Денудационните земетресения се проявяват в повърхностните части на земната кора в резултат на пропадания на стари минни шахти, подземни пещери, карстови кухини и др. Те имат малка сила, локално разпространение и значение.

Сеизмично райониране

Силните земетресения винаги предизвикват големи материални загуби и гибел на хора. Ето защо пред сеизмичните служби стои глобалната задача да сведат до минимум загубите. Тази задача се решава с помощта на районирането на определени територии и с разработки за предсказване на земетресенията. Детайлното изучаване на сеизмичните, геоложките и геофизичните особености на територията на всяка страна позволява да се отбележат зоните, където са възможни бъдещи земетресения, да се оцени силата им и евентуално последствията. Зоните и силата на бъдещи земетресения се нанасят на карти и се наричат сеизмично райониране. На основата на тези карти се извършва строителството.

Проблемът за прогнозиране на земетресенията е най-сложен и все още е в процес на разработка. Главните пътища за решаването му е детайлното регистриране на предшестващите земетръсни явления – слаби, повтарящи се трусове (форшок), промяна на параметрите на геофизичните полета (магнитни, гравитационни, електрични и др.), частични деформации на земната повърхност , промяна на свойствата и състоянието на веществото в евентуалния хипоцентър, анализ на състава и режима на подземните води, анализ на поведението на някои животни непосредствено преди земетресението. Много държави имат създадени специални служби за предсказване на земетресенията. Но засега точния час, дори и ден на земетресението никой не е в състояние да определи, предсказанията на службите имат ориентировъчен характер.


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)