На кратко за седиментните скали

Какво представляват седиментните скали?

Седиментните скали са образувани от съчетанието на процесите изветряне, транспорт, акумулация, уплътняване(диагенеза, катагенеза), характерни за най-горните части на земната кора. Те произхождат от по-рано разрушени и преработени скали.  Основно биват 3 типа:

  • Кластични – брекча, конгломерат, пясъчник, алевролит, глина. Формирани са главно от механично изветряне.
  • Химично утаени скали – каменна сол, кремък, някои доломити, някои варовици и др. Образувани са от разтворените химични елементи, които впоследствие се утаяват/отделят от разтвора.
  • Органични седиментни скали – въглища, някои доломити и варовици, образувани от натрупването на растителни и животински останки.

Брекчата е кластична седиментна скала, изградена от големи (над 2мм в диаметър) ръбати фрагменти. Пространството между големите късове може да бъде запълнено от матрикс, съставен от по-малки частици или изцяло с циментиращо вещество, което споява тези фрагменти.

Кремък – е микрокристалина или криптокристалина седиментна скала изградена от силициев диоксид SiO2. Често възниква като под формата на конкреции, по-рядко изгражда издържани пластове. Има мидест лом (при отчупване повърхността наподобява формата на черупка на мида). Палео хората са се възползвали от начинът на оформяне на кремъка и са го използвали като универсално сечиво (за оръжия и режещи инструменти).

Въглища – представляват органична седиментна скала, главно формирана от растителни останки. Обикновено те се натрупват в блатисти обстановки. Въглищата горят и често се добиват, като се използват за енергиен източник.

Конгломерат – кластична скала изградена от големи (по-големи от 2 милиметра в диаметър) закръглени фрагменти. Пространството между тези фрагменти основно е запълнено с по—малки частици(матрикс) и циментиращо вещество.

Доломит– представлява химически утаена скала, много подобна на варовика. Смятало се, че е формирана от варовик или варовита тиня, която е „модифицирана” след взаимодействие с подземни води богати на магнезий.

Варовикът е скала, изградена главно от калциев карбонат CaCO3. Може да бъде образуван чрез натрупването на черупки, корали, водорасли или техни продукти, имащи варовит състав. Може да бъде образуван по химичен път, чрез утаяването на разтворения калциев карбонат в езерни или океански води. Варовиците имат обширно приложение: някои от тях се използват за производство на цимент, трошен камък и киселинни неутрализатори.

Нефто-газо продуцираща глина – Представлява скала съдържаща значително количество органичен въглерод под формата на кероген. За да се образува нефт или газ, скалата трябва да попада в определен температурен диапазон (с потъване в дълбочина, температурата се повишава). От този тип скала, се добива нашумелия „шистов газ”. Процесът използван за добиване генерира множество отпадни продукти, пораждащи сериозни опасения по отношение на околната среда.

Каменна сол – е химически утаена скала, формирана от изпаряването на океанска или соленоводна езерна вода. Също така е позната под минералното име Халит. Рядко се открива по земната повърхност, с изключение на районите със силно ариден(високи средно годишни температура, минимални валежи) климат. Често намира приложение в химическата индустрия или като средство срещу поледиците по автомобилните пътища. Използва се и като подправка за храна, позната като готварска сол.

Пясъчник – Кластична седиментна скала, изградена главно от частици/фрагментчета с размери до 2 мм. Обстановките, където могат да се генерират огромни количества пясък биват: плажове, пустини, заливни тераси/равнини, както и делтови обстановки.

Алевролит – представлява кластична седимента скала изградена от частици с алевритни размери (0.001-0,06 мм), продукт на изветрянето.

Глина – представлява кластична седиментна скала изградена от частици с размери <0.001 мм, продукт на изветрителните процеси. Често се отчупва на тънки плоски парчета.


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 4 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)