Науката Геология

Геологията е наука, която изучава естественото развитие на Земята от образуването й до сега. Думата геология има гръцки произход и означава гео- Земя и логос- наука, учение. В буквален смисъл – наука за Земята. Земята е сложно космическо материално тяло със строго фиксирано положение във Вселената, което има определен състав и определени свойства и строеж. Тя не бива да се разглежда като мъртво тяло. Върху нея действат космически сили, а в нея – земни (вътрешни и външни), на които тя реагира по индивидуален начин, т.е. чрез характерни за нея процеси. Земните недра са извор на сили, действащи върху земната кора и непрекъснато менящи строежа и състава й. Едни части на земната кора се понижават, други се издигат; области се нагъват, напукват, разсядат; стават земетресения, изригват вулкани и т.н. При това се разместват маси в земната вътрешност, едни скали и минерали се превръщат в други и пр. От друга страна, много външни сили действат върху земната кора и непрекъснато менят нейния облик – водите, вятърът, ледниците дълбаят, разрушават различни скали, транспортират и отлагат разрушения материал.

геология

Животът на Земята в миналото не е бил такъв, какъвто е сега. Животинският и растителният свят се е развивал и променял. Всички сили и явления, които са действали в миналото и са причинявали непрекъсната промяна в състава и лика на Земята действат и сега. Геологията изучава тяхното действие в миналото, за да ни разясни кога и как са протекли различните процеси и явления и как се е изменял животът на нашата планета. Пред геологията стоят разнообразни по характер практически задачи: изучаване на състава и строежа на Земята; изясняване на особеностите на процесите, които се извършват в недрата и на повърхността на Земята; закономерностите в проявата на геоложките процеси; възстановяване на последователността в еволюцията на Земята, земната кора, скалите, организмовия свят, закономерностите на развитие; изследване на състава, строежа и развитието на отделните части на земната кора, за практическото им използване (прогнозиране на рудни зони и др). При решаването на тези задачи геологията ползва много данни от други естествени науки.


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 9 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)