Мидест лом (мидесто напукване)

Ломът на минералите представлява формата и вида на повърхността, по която камъкът се счупва. Той е свойство, тясно свързано с тяхната цепителност. За лом се говори когато минералът се раздробява неправилно под въздействието на някакви напрежения. Той се отнася както за минералите с неясна или липсваща цепителност, така и за нецепителните повърхности на останалите. Минералите могат да имат цепителност в една посока и лом в друга. Понякога видът на лома се използва като характеристика за идентифициране на различните минерали

Мидестият лом наподобява дъговидната извита повърхност на мидена черупка със слаби, приблизително концентрични издатини. Често се получава при аморфни или дребнозърнести минерали като обсидиан или кремък, но може да се наблюдава и при някои минерали с кристална структура като кварца.

Мидест лом

Обсидианът е най-известният пример за мидест лом. Тази скала силно се е ценяла и използвала през каменната епоха поради неговите физични свойства. Ширина на образеца 11 sm.

Мидест лом

Друг образец на обсадиан с красиви повърхнини на мидест лом. Широчина на образеца 11 sm/ Армения.

Мидест лом

Този скален образец много наподобява обсидиана, но всъщност представлява финозърнест асфалт познат като Гилсонит. Няма кристална структура и е крехък при стайна тепература, ако се приложи външна сила. Образецът е от Мексико и е с ширина 11 sm.

Мидест лом

Дори магмените скали като базалтът може да демонстрират мидесто напукване, стига да са достатъчно финозърнести. Все пак повърхността на напукване не е толкова гладка и блестяща, защото погледнато под микроскоп е доста груба. Ширина на образеца 12 sm.

Мидест лом

Кремъкът е друг скален тип, често показващ мидесто напукване. Също е бил широко използва за производство на сечива от нашите предци. Ширина на образеца 7см/ от Кипър

 Мидест лом

Кварцът е минерал с кристална структура, но е без кливаж, по този начин няма предпочитани равнини на разпукване при приложено напрежение. На снимката – Опушен кварц. Ширина 11 sm.

Мидест лом

Халцедонът е силно финозърнест минерал, по състав близък до кварца и кремъка. Съществува червеникава  разновидност на халцедона позната като карнеол. Червеният цвят се дължи на примеси от Хематит. Образецът е от Казахстан, 14 sm.

Мидест лом

Образецът представлява пясъчник с изобилни останки от фосфатни брахиоподни (Lingulata) черупки от Ордовишкия период. Брахиоподите изглеждат подобно на мидите. Техните черупки имат подобни ребра на нарастване. Обърнете внимание на мидестият лом, който изглежда подобно на външния вид на черупките. Произходът им е съвсем различен. Ширина на образеца 12 sm.


 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 7 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)