Кварц. Видове кварц (втора част).

Разновидности на скритокристалния(аморфния) кварц

Основна разновидност на скритокристалния кварц е Халцедонът. Той е влакнест кварц, който съдържа вода или примес от опал. Посоченият строеж на минерала се установява само пад микроскоп. Наблюдават се финолъчисти влакна, разпръснати от множество центрове радиално на всички страни. Цветът му е много по-разнообразен от този на кварца и се дължи на фино-диспергираните в него микропримеси от железни или манганови окиси и хидроокиси и от редица други минерални вещества (селадонит, хлорит, хематит и др.). В зависимост от цвета и рисунъ­ка му и от особеностите в структурата сред халцедоните се отделят десетки разновидности, общи за които са само твърдостта (6,5— 7 по Моос), прозрачността (просветляващи до полупрозрачни), блясъкът (восъчен) и формата им на разпространение в природата (геоди и натечни бъбрековидни, гроздовидни и сталактитообразни агрегати с ясна или неясна слоистост). Ето някои от най-глав­ните сред тях:

Едноцветни халцедони

Едноцветни халцедони с равномерно и неравномерно оцветя­ване: халцедон — бял, облачносив, тъмносив, черен; церагат – восъчножълт; карнеол — лазурночервен, понякога жълто-червен; сардер — кафяв до сиво-кафяв; хризопраз – ябълковозелен; праз – луковозелен; плазма – светлозелен до мръснозелен; хелиотроп -плазма с червени точки и петна; стефаник – сив с червени петна; мъхов – сив и жълтеникав с причудливи мъховидни включения и дендрити от хлорит и манганови окиси; и др.

Кварц
Халцедон

Двуцветни халцедони

Двуцветни халцедони с концентричен или ивичест строеж: основни представители тук са ахатите и ониксите.

Ахатите запълват празнини сред различни ефузивни скали – мелафири, андезити и др., а също и в някои седиментни образувания и хидротермални жили. В разрез се вижда, че за разлика от едноцветните халцедони те се състоят от много фини и концентрично разположени ивици, които се отличават по степен на прозрачност и по цвят. Ахатите с хоризонтално разположение на слойчетата са изключително редки. Тяхното нееднакво оцветяване се обяснява с наличието на примеси от железни и манганови окиси и хидроокиси, от органично вещество и др.Трябва да се отбележи, че обикновено отделните слойчета се характеризират с различна порестост, поради което е възможно облагородяване на ахатите и  особено на техните неизразителни и монотонни представители. Образуването им все още не е разгадано докрай. Препдполага се, че се формират при послойното отлагане по стените на празнини на силициев двуокис от постъпващите отвън колоидни разтвори.

Кварц
Ахат

Като разновидности на ахатите се разглеждат ониксите. Те са лентовидно-ивичести халцедони с различен цвят на по-дебелите си и хоризонтално разположени, с приблизително равни повърхнини слойчета. Тук се различават обикновен оникс, при който има редуване на бели и черни слойчета, карнеол-оникс (сердоликоникс) — бели и червени слойчета, и халцедон-оникс — бели и сиви или синкави слойчета.

Още в древността, а и по-късно халцедонът се е препоръчвал като талисман, който носи успех при съдебни процеси. Вярвало се е, че той укрепва тялото и отдалечева старостта, като запазва така характерните за нея доброта и обич. От „лечебните му качества“ се е наблягало преди всичко на възможността да лекува скръб и гърчове, както и на способността му да развива дарбата за красноречие. Египтяните са препоръчвали този минерал за камък талисман на зодия Овен, а средновековните астролози — на зодия Близнаци.

Кварц
Обикновен оникс

Особен интерес като скъпоценни камъни представляват ярко-оцветените разновидности на халцедона — карнеол (сердолик), хризопраз, хелиотроп, ахатите и ониксите. Те се полират добре, и се използват за направа на различни накити — камъни за пръ­стени, копчета за ръкави, медальони, брошки, обици, гердани и др. В древността и през средновековието от тях са изрязвали т. нар. камео и инталио, вази, дръжки за чадъри, печати и пр. От това време са останали и някои поверия, свързани с посоче­ните камъни, за част от които ще разкажем по-долу.

Карнеол

Карнеолът (сердоликът) е бил смятан от арабите за целебен камък, провъзгласен като такъв от самия Мохамед. Този камък отдавна се тачи като камък на кръвта, който намалява температурата, спира кръвотеченията и изобщо усмирява “развълнувана” кръв. Вярвало се е, че карнеолът е придавал на притежателите си спокойствие и мъжественост и че събуждал у тях чувства на обич и симпатия. Египетските астролози са приемали разглеждания камък като талисман на родените в зодия Рак, а средновековните – на зодия Рак и на зодиите Овен и Лъв. Съществувало е предание, че карнеолът спасява при земетресение, тъй като “досега не е намерен човек, носещ този камък, под развалините на разрушените домове или под съборените стени от това природно бедствие”.

Кварц
Карнеол

Хризопраз

През древността и средновековието хризопразът се е смятал за камък на успеха и надеждата, който помагал и освобождавал каторжниците и хвърлените в тъмница. Той е “заставял” своите притежатели да бъдат постоянно добри. Астролозите от Египет са го препоръчвали на родените под знака на Скорпион, а средновековните – на родените в зодия Стрелец.

Кварц
Хризопраз

Хелиотроп

Хелиотропът бил добиван от индийците и арабите в сравнително големи количества. Той също бил причислен към магическите камъни. Смятало се е, че носи на притежателите си дълъг живот и постоянно здраве, тъй като лекувал много болести и противодействал на всички отрови. Астролозите са го препоръчвали на родените в зодия Овен.

Кварц
Хелиотроп

Ахат

Ахатът бил талисманът на художниците. Приемало се, че той удължава живота на притежателите си, че сдружава хората и носи успех в кариерата. Вярвало се е също, че притежаването на този камък прави мъжете привлекателни за жените, помага при раждане, прогонва жаждата, предпазва от злодеяния и защитава при опасност, развива красноречието, гарантира добро плодородие на полето и т.н. Вавилонците са го смятали за камък, носещ щастие на родените в зодия Телец, а средновековните астролози – в зодиите Телец, Близнаци и Козирог.

Кварц
Ахат

Оникс

Ониксът е разновидност на халцедона. От една страна, той е бил смятан за камък, носещ нещастия и лоши сънища, а от дру­га, се вярвало, че събужда чувство за достойнство, води към сме­ли начинания и увеличава печалбата. През средновековието оник­сът се препоръчвал от астролозите като талисман на родените под знака на Рак и Лъв.

Сардониксът според преданието е камък, който осигурява Щастлив брачен живот, предпазва от уроки и лекува от меланхо­лия. Египтяните са го смятали за талисман на родените в зодия Близнаци и зодия Дева, а средновековните астролози в зодия Риби.

Опал

Опалът е един от най-красивите скъпоценни камъни. Красотата му е свързана не толкова с цвета, колкото с играта на цветовете, която се дължи на интерференцията на светлината в него. Опалът има аморфен строеж и включена в състава си вода. Отлага се при ниски температури под формата на натечни агрегати и псевдоморфози по растителни и животински останки. Минералът е обикновено просветляващ до полупрозрачен, с твърдост малко по-ниска от тази на останалите кварцови разновидности – 5 – 6,5 по МООС. В зависимост от цвета са известни следните разновидности: благороден опал – с ярка игра на цветовете, обобщаващо понятие за опали с ювелирни качества; огнен опал – с игра на цветовете в черни тонове при благородните му разновидности; бял опал – светъл, прозрачен, с опалесценция в светли небесносини тонове; празопал – светлозелен; хлоропал – зеленикав или зелен; царски опал – камък с тъмночервена или бронзова централна част, обкръжена с яркозелена ивица; обикновен опал – без игра на цветовете; хиалит – безцветен и прозрачен (стъкловиден); кашалонг – непрозрачен, бял до млечнобял (с вид на порцелан), в състава му има известни количества алуминий; арлекин – бял с полихромен мозаичен рисунък на опалесценцията; джиразол – небесносин с игра на цветовете в червени тонове; млечен опал – бял до синкав, просветляващ; восъчен опал – жълт; кремък – конкреционен опал, отлага се във водни басейни; гейзерит – опал, образуван покрай гейзерите; хидрофан – порьозен и прозрачен във вода, откъдето идва и името му; и пеликанит – хипергенни опал-каолинови агрегати.

Преобладаващата част на изброените опалови разновидности намират приложение в ювелирната практика за направа на накити и художествено-декоративни изделия, както и като прекрасен колекционерски материал. Особено високо се цени благородният черен опал, който е много рядък и красив ювелирен скъпоценен камък. По стойност следват огненият и белият опал и кашолонгът. Сравнително широко приложение като декоративен и колекционен материал има ксилоидът, който представлява смес от халцедон и опал и се образува при вкаменяване (окременяване) на растителни и животински останки в природата.

Опалът е бил един от най-уважаваните камъни в древността и в средновековието. Приемало се, че той носи щастие и при необходимост прави невидими притежателите му и оръжието им. Древните римляни са виждали в него материализиране на своите достойнства и власт, а източните народи са го уважавали като свещен камък, в който обитавал духът на правдата. Обратно, в по-ново време се приема, че този камък носи само нещастия. Вавилонските астролози определят опала за камък на родените в зодия Козирог, а византийците – в зодия Везни.

Най-добрата колекция от скъпоценни разновидности на опала се намира във Виена. Наред с многото други красиви опалови образци в този град се пазят два уникални по своите размери опала – един с маса 7000 карата и друг с големината на кокоше яйце. Пак във Виена се пази и друг голям опал, намерен в Дубник (Словакия). Той има размери 12.5 X 5,7 X 1,1 sm, масата му е 600 g (3000 карата) и е оценен на 700 хил. златни дуката. Исторически известен е опалът “Девъншир” – великолепен черен блестящ опал с големина 5 X 2,5 sm и с маса около 100 карата. Друг голям опал е бил подарен на английската кралица от правителството на Южна Австралия по време на посещението й в страната през 1954 г. Този опал е 203 карата и е вграден в прекрасна огърлица заедно с други скъпоценни камъни.

Известни са и други разновидности на кварца, които се използват най-вече като декоративен и по-малко като ювелирно-декоративен материал. Обикновено това не са чисто кварцови разновидности, а представляват моно- и полиминерални агрегати от разглеждания минерал. Тук се отнасят белоречитът – захаровиден кварц с бял, петнист или ивичест цвят и строеж; янгитът – местно название на оцветената разновидност на кварцит от щата Уайоминг (САЩ); флинтът – плътен кварц, предимно сив, кафяв и черен; ясписът – нечист плътен кварц, в асоциации понякога с халцедон, епидот, гранат, актинолит, серицит, хематит, биотит, пиемонит, и пумпелит; и лидит – кадифеночерен флинт-яспис, употребява се за изпробване на чистотата на благородните метали. Най-широко разпространен и най-известен от всички тях е ясписът. В древността той се е препоръчвал като средство за подобряване на апетита, за прекратяване на кръвотечения, а също така и като талисман, който предпазва от нощни призраци и от разочарования в любовта. Смятало се, че е по-силно въздействието на червенооцветените ясписи отколкото на зелено-оцветените. Вавилонците са го препоръчвали като камък на родените в зодия Дева, египтяните – в зодия Водолей, византийците – в зодия Риби, а в средновековието – в зодия Риби и Рак.

Кварц
Яспис в естествено разкритие

Към ясписите фактически се отнася голяма група от различни по състав и по условия на образуване скали, обединени от следните белези: кварцов състав, висока твърдост и декоративност (пъстър цвят и интересен рисунък). Те се образуват обикновено при метаморфозирането на първични седиментни и вулканогенно-седиментни скали. Пъстрият им цвят е резултат от въздействието на съдържащите се в тях разнообразни пигментиращи вещества: червеният – от хематит, кафявият и жълтият – от гьотит, синият – от амфибол, зеленият – от пумпелит и хлорит, и т.н. При някои от тях се наблюдават и дендритовидни образувания с различен цвят и състав, които повишават декоративните свойства.

Кварц
Яспис с дендритови образувания

Ясписите са едни от най-древните декоративни материали. Те са известни още през палеолита, намерени са оръдия и инструменти, направени от ясписи. В древността и в средновековието от тях се изработвали накити, геми, декоративни предмети и талисмани. Известни са например уникални по размери и красота изделия, колони, вази, плотове за маси, свещници, чаши и други изделия, направени през XVIII-XIX в. в Русия и пазени днес в Ермитажа, Оръжейната палата и в различни музей в Москва, Санкт Петербург и други селища в Русия. Днес ясписите се употребяват за декоративно вътрешно оформяне на сгради и станции на метрото и за направа на редица сувенири и ювелирно-декоративни изделия – плотове за маси, бюра, кутии за скъпоценности, пепелници, вази, чаши, брошки, медальони, копчета за ръкави и др.

В заключение ще отбележа, че освен като ювелирен, ювелирно-декоративен и декоративен скъпоценен камък и като колекционерски материал, кварцът и неговите многобройни разновидности намират широко приложение и в техниката. Кварцът е основна суровина в стъкларската промишленост при получаването на кварцово стъкло. Използва се и в пиезоелектрониката, където изискванията към суровината са много високи. От ахатите и ясписите се изработват хавани, пестици и др.


За първа част натисни ТУК

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 7 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)