Земетресения-характеристика

Земетресения

Земетресенията са резки размествания на различни по големина участъци на земната кора, причинени от действието на вътрешни природни сили. Те са проява на натрупване на потенциална енергия в земните недра, която при определени условия се освобождава. Земетресенията и явленията свързани с тях се изучават от клон на геофизиката, наречен сеизмология. Сеизмологията е в тясна връзка с геологията от която черпи сведения за строежа на земната кора и едновременно помага на геологията, като дава информация за строежа на дълбоките части на земната кора. Не трябва да се приемат за земетресения такива сътресения, които не се предизвикват от природни сили – оръдейна стрелба, мощни взривове и др. Освен на сушата земетресения могат да стават и на морското дъно и тогава се наричат моретресения. Земетресенията са стихийни природни явления, които се извършват внезапно. Малко природни явления могат да се сравнят по ужас със земетресенията. За кратко време те разрушават цели селища, нанасят големи икономически щети и често взимат многобройни човешки жертви.Земетресенията обикновено траят секунди, рядко няколко минути. Проявяват се като серия от трусове, които идват от земните недра вертикално или вълновидно (хоризонтално).

Кратко видео показващо как се поражда земетресението.

Огнище на земетресение

Огнище (хипоцентър) е мястото, където се заражда земетресението, което е и източник на енергия. Обикновено то има сферична форма.

Земетресения-характеристика

Епицентърът е участък от земната кора, разположен над огнището. В зоната на епицентъра на земната повърхност стават най-големите разрушения. В огнището (в неговия обем) са затворени всички съпровождащи земетресението първични деформации. Наблюдаващите се на повърхността деформации и разрушения са вторични. Според представите на повечето специалисти първичната деформация при всяко тектонско земетресение е придвижването на блокове по разломи. В дълбоките части на Земята се натрупват напрежения. Когато силата на тези напрежения премине здравината на скалите, тогава става разрушаване. Потенциалната енергия преминава в кинетична, напреженията изчезват, а енергията във вид на еластични вълни се разпространява във всички страни от мястото на освобождаването й – огнището. При достигането им до земната повърхност те се усещат като подземен трус. Ясно е, че при всяко земетресение се отделя енергия и големината й е критерий за земетресенията. Енергията на земетресенията се изчислява в ергове или джаули. Измерва се от сеизмични станции. Често при по-силните земетресения отделената енергия надвишава тази на една атомна бомба. Силата на земетресенията се измерва с понятието магнитуда. Тя се определя от сеизмичните станции с помощта на сеизмограми. Може да се изменя от 0 до 9.Земетресения-характеристика


Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 12 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)