Дунит – кратка характеристика

Дунит е ултрамафична плутонична скала, съставена почти изцяло от оливин. „Ултрамафичен“ означава, че мафични минерали образуват повече от 90% от състава на скалите. Най-често срещаните мафични минерали в ултрамафичните скали са пироксени и оливин (ако има хорнбленд се добавя към пироксените). Скалите, които съдържат повече от 40% оливин са перидотити. Тези 40% се заемат от двойката оливин-пироксен (хорнбленд), всички други минерали са изключени в настоящата класификационна схема. Перидотитът, който съдържа повече от 90% оливин има специално наименувание и се наричат дунит (наименуван през 1864 г.  на планината Дун в Нова Зеландия).

дунит
Ксенолит от дунит в базалтова лава от Хавай. Пробата е с ширина 8 см

“Плутоничен “означава, че скалата не е вулканична, не се е образувала на или близо до повърхността. В случая на дунит мястото на образуването вероятно е било много дълбоко в мантията. Ето защо е толкова рядко на повърхността. Този тип скала е рядък, но е красив. Красотата му обаче не е причината да запазим отделно скално име за него. Това е важен скален тип, защото вероятно е много разпространен в мантията.

Дунитът се състои предимно от оливин, който е яркозелен минерал. Прясно отчупената скала също е зелена. Оливинът обаче лесно се променя и бързо губи яркозеления си цвят. Вероятността оливиновите минерали да изгубят своят характерен облик при пътуването на скалата нагоре към мантията са големи. Следователно много скални проби изглеждат жълти, а не зелени. Тази скала обикновено съдържа хромит (богат на магнезий шпинелов минерал)

Магнезият е много често срещан химичен елемент в мантията. Може да се очакват различни вариции на дунитът. Вече споменахме за хромита, но гранатовият пироп богат на Mg също е доста често срещан.

Проба от Норвегия, дунитът е добиван поради високото си съдържание на оливин. Последният се използва като огнеупорен материал. Кариера Gusdal, Møre og Romsdal, Норвегия. Ширина на зрителнотот поле 9 cm
Разкритие на дунити от Норвегия. Дунитът губи зеления си цвят бързо, когато е изложен на атмосферни влияния
Оврази (вследствие от дъждовете) по дунитно разкритие от Норвегия
дунит
Разкритие на дунит със слоеве от пироксенит. Helgehornsvatnet, Норвегия
дунит
Този зеленикав пясък е съставен от почти чист оливин и е резултат от изветрянето на дунитни скали. Кариера Гусдал, Норвегия

Източник:

sandatlas.org

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − sixteen =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)