Гранат – Гранатова група

Гранатите са минерали, които археолозите намират в някои най-древни накити (например от неолита в Чехия). Нашите прадеди са ги смятали за камъни, които носят на притежателите си весе­лие, предпазват ги от неприятели и лицемерни приятели, както и от неприятни сънища и зли помисли. В Чехия— една от най- богатите на този скъпоценен минерал страни в света, съществува предание, че гранатът защитава от уроки. Може би именно пора­ди това възрастните жени в Чехия носели често шнурчета с гра­нат на шията си или ги пришивали към носиите си. Астролозите в древна Гърция са препоръчвали граната на родените в зодия Лъв, а византийските и средновековните астролози — на зодия Козирог.

С името гранат (от лат. „гранатум“ — подобен на зърна, по­ради приликата му по цвят и форма с плодовете на нара — Punica granaium) минералозите означават група от минерали от кубична­та сингония, които се различават по състав, но имат един и същ тип химични формули и еднакъв вид на кристалите.

гранат

Цветът на гранатите е твърде разнообразен и варира от бял до черен. Доскоро не беше из­вестен само син гранат, но не­отдавна е открит и такъв (родолит-спесартит). Общо цветът на гранатите зависи от съдържанието на редица елементи хромофори в тях. Установено е например, че дву- и тривалент­ното желязо засилват червени­те тонове, тривалентният хром — яркозелените, червените и виолетовите, дву- и тривален­тният манган — оранжевите и розовите, а тривалентният ва­надий — зелените.

Гранатите са предимно не­прозрачни, по-рядко просветляващи минерали с твърдост по МООС между 6,5 и 7,5. Те са едни от важните скалообразуващи минерали в природата, оформящи понякога огромни скални маси и големи натрупвания сред най-различни по тип и генезис образувания: метаморфни скали (гнайси, шисти, еклогити, мрамори), магмени скали (перидотити, ба­залти, гранитоиди и др ), пегматити, кимберлити, скарни, и т. н. Тези минерали се образуват при високо налягане и най-често са представени с изометрични по вид кристали — ромбододекаедри, тетрагонтриоктаедри и др. Срещат се много често и в разсипите във вид на полузаоблени до заоблени, почти сферични кристали.

Гранатите са не само важни скалообразуващи минерали, но и една от най-обширните групи сред скъпоценните камъни. Към скъпоценните камъни се отнасят само прозрачните и красиво оцветените разновидности на гранатите. В сравнение с обикнове­ните им представители те са много по-слабо разпространени в природата. Изглеждат много красиви в различни ювелирни на­кити — пръстени, гривни, гердани, медальони, диадеми и др., и затова са едни от най-популярните скъпоценни камъни днес. Най-високо все пак се ценят пиропът (родолит), алмандинът, гросуларът (хесонит) и андрадитът (демантоид).

гранат
Пироп

Пиропът Mg3Al2(SiO4)3 образува обикновено неголеми по размери зърна и кристалчета (до 10 mm и рядко повече, обикновено 2—4 mm). Известни са два големи кристала, намерени в Чехия, които днес се пазят в музея „Зелените сводове” в Дрезден. Единият от тях е с големината на гълъбово яйце и с маса 633,4 карата, а вторият—с размери 18x27x33 mm и с маса 468,5 карата. Рекор­дьор при родолита е един кристал, открит в Северна Каролина (САЩ) с маса в необработен вид 43,3 карата, а след остеняването (фацетирането)— 14 карата.

гранат
Родолит (скъпоценната разновидност на Пироп)

Алмандинът Fe3Al2(SiO4)3 е най-често срещаният и най-разпространеният ювелирен гранат. Преобладават кристали с размерите около 5 mm.

гранат
Алмандин

Основна ювелирна разновидност на гросулара Ca3Al2(SiO4)3 е хесонитът. Най-характерни за него са кристалите с размери около 5 карата. От известните днес скъпоценни разновидности на хесонита за най-голям се приема един кристал с маса 49,62 карата, но като цяло кристалите над 10 карата са редки.

гранат
Хесонит

Андрадитът Ca3Fe2Si3O12 и по-точно най-известната му скъпоценна разновидност — прозрачният демантоид Ca3Fe2(SiO4)3, притежава диамантен блясък и вид (името му идва от нем. “демант” – диамант). Среща се много рядко под формата на дребни заоблени и овални зърна до 8-10 mm. Известни са и два уникални образеца с маса 149 и 252,5 карата, открити през миналия век в Урал. Иначе масата на демантоидите в различни частни колекции и музеи не надвишава 10—15 карата за всеки от тях.

гранат
Демантоид

Прекрасни образци с красив зелен цвят има и от уваровит Ca3Cr2(SiO4)3, но той се среща изключително рядко в по-големи, годни за об­работка прозрачни кристали и това намалява ценността му. За ювелирни и декоративни цели от него обикновено се използват дребни друзички с размери на кристалчетата от 0,5 до 1 mm. Единични уникални кристали от уваровит с големина до 1,5 cm са намерени във Финландия.

гранат
Уваровит

Интересни, но от по-ниско качество са и скъпоценните раз­новидности на спесартина Mn2+3Al2(SiO4)3, които като правило също са с него­леми размери (красиви и уникални образци с маса от 10 до 100 карата са добити единствено в Бразилия и в Мадагаскар), както и топазолитът (обработените му образци с маса 2—3 карата се приемат за уникални), черният меланит (шорломитът), използван понякога в траурни церемониални ювелирни изделия и пр. Като колекционерски материал се използват друзи от различни гранати, а желязосъдържащите и непрозрачните им представители имат качества на абразиви и се употребяват широко в тази област.

гранат
Спесартит

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)