Амфибол. Амфиболова група силикати

Химична формула NaCa2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2
Fe, Mg  и Al йони се заместват взаимно
Цвят Тъмно зелен, Тъмно кафяв, Черен
Кливаж В две посоки, които се срещат при 56 and 124 градуса, неравномерен лом
Твърдост 5-6 (по-твърд е от стъкло)
Относително тегло 3.0 – 3.4, увеличава се с нарастване на количеството желязо
Блясък Стъклен, матов
Цвят на чертата Бял до сив

Описание и характеристика

Важна група скалообразуващи минерали във магмени и метаморфни скали. Амфиболите споделят подобна кристална решетка и кливаж, но съдържат различно количество натрий, калций, желязо и магнезий, който взаимно се заместват в кристалната структура. Амфиболовите минерали в общи линии са тъмно оцветени, твърди и толкова си приличат по външен вид, че често те могат да бъдат отличени един от друг само с помощта на микроскоп. Те са важна съставка за много междинни магмени и метаморфни скали, но лесно се бъркат с пироксеновите минерали, които проявяват същата твърдост и цвят. Тази трудност за отличаването на амфибола от пироксена се е отразила и на името на групата. Амфибол идва от гръцката дума amfibolos , което означава съмнителен.

амфибол

Амфибол в скална матрица

Съмнение обгражда също по-старото име на част от минералната група. Въпреки , че вече не се използва, амфиболите някога са били наричани Хорнбленд. Хорнбленд е стар германски термин идващ от немските думи horn и blenden (заслепяване), отнасящи се до минералната твърдост и стъклен блясък. Поради непрозрачната природа и тъмен цвят на амфибола, този стъклен блясък често е объркван с метален такъв (често е обърквало както съвременните студенти, така и Германските миньори).

Амфиболовите минерали са главно черно до тъмно зелени въпреки  , че тези откривани в базалтовите скали са тъмно кафяви. Тъмният цвят, твърдостта, кливажа (свойството на минерала да се разделя по определени кристалографски структурни равнини) обикновено служат за разграничаване на тези минерали от другите често срещани скалообразуващи минерали, с изключение на пироксените. На теория двете минерални групи могат да се разграничат по ъгъла, при които двата вида кливажни равнини се срещат (56° и 124° за амфиболите, 87° и 93° за пироксените). На практика тази разлика е доста трудна за диагностициране. В някои магмени скали, където амфиболовите минерали са формирани от промяната на пироксени, идентификацията е дори още по-трудна ако амфиболите имитират формата на пироксените които заместват. Амфиболите са по-чести при междинните до кисели магмени скали, докато пироксените са по типични за базичните магмени скали. Пироксените са доста оскъдни в метаморфните скали, с изключение на диопсидовия пироксен, който възниква при метаморфозиране на карбонати. В шисти или гнайси, тъмнооцветените минерали са по-вероятно да бъдат принадлежащи към амфибола.

амфибол

Пироксен-Диопсид

Някои членове на амфиболите имат скъпоценни качества. Нефрита-вид амфибол, дълго време е окрасявал китайските дворци.

амфибол

Нефрит (вид Амфибол)

Накратко Амфиболите често се бъркат със следните минерали:

Пироксени:

По химичен състав, най-значителната разлика между двете групи е добавянето на кислородни и хидроксилни групи при амфиболите и различните силикатни структури. Пироксените са едноверижни силикати, докато амфиболите са двуверижни. В общи линии пиркосеновите кристали са по-мънички в сравнение с издължените амфиболови такива, но кристалите могат да бъдат много еднакви при такива амфиболи произхождащи от променени пироксени.

Магнетит:

Стъкленият блясък при тъмните амфиболи, може да бъде объркан с метален такъв. Това може да доведе до объркването с магнетит или други черно оцветени металически минерали. Все пак нито един от тези металически минерали би показал двете добре развити кливажни посоки открояващи се при амфиболите. Магнетита се различава по неговите магнитни свойства.

Турмалин:

Турмалиновата група е характерен акцесор (съдържаща се под 5% в скалите) в много метаморфни скали, като може да имитира цвета и твърдостта на амфиболите. Все пак турмалините имат отличителен триъгълен профил и липсата на добре развит кливаж.


 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 10 =

error

Харесва ли ви сайта? Моля споделете :)