Последни статии

Геоложки феномен: Стобски пирамиди

Стобските пирамиди са типични земни пирамиди с височина до 10-12 m. Разположени са в местностите Кулски рид и Църквището в ...

Прочети повече

Геоложки феномен: Сините камъни

Сините камъни са емблематичен за гр. Сливен природен феномен . Те обхващат една значителна територия от около 7000 ха, с ...

Прочети повече

Най-големият изумруд в света - Теодора

Широко разпространено е мнението, че диамантите са най-скъпите скъпоценни камъни. Доколкото те са известни с изключителната си здравина (диамантът е ...

Прочети повече

Цоизит и Клиноцоизит

Какво представляват Цоизит и Клиноцоизит ? Цоизит и клиноцоизът са минерали, формирани при регионален метаморфизъм и хидротермална промяна на магмени, метаморфни и ...

Прочети повече

Бижута от космоса (втора част)

Парче от Палазитов метеорит Това изображение представлява тънка плоча от палазитовия метеорит Ескел, паднал в близост до Чубут/Аржентина. Този метеорит е ...

Прочети повече

Бижута от космоса (първа част)

Няколко редки скъпоценни камъка са късове от извънземни обекти или продукт от техния сблъсък със земната повърхност Наистина ли може ювелирни ...

Прочети повече

Херкимерови диаманти

„Херкимеров диамант” е термин, с който се обозначава двувръх бистър кварц, открит в окръг Херкимер/Ню Йорк. Примери за такива кристали ...

Прочети повече

Как се образуват Ахатите ?

Какво е Ахат? Ахатите са полу-скъпоценни камъни, пъстра форма на халцедона, който от своя страна представлява силициев диоксид под формата на ...

Прочети повече

МЕТЕОРИТИ

Бижута от космоса (втора част)

Парче от Палазитов метеорит Това изображение представлява тънка плоча от палазитовия метеорит Ескел, паднал в близост до Чубут/Аржентина. Този метеорит е открит от фермер, обработващ [...]
бижута

Бижута от космоса (първа част)

Няколко редки скъпоценни камъка са късове от извънземни обекти или продукт от техния сблъсък със земната повърхност Наистина ли може ювелирни камъни да падат от [...]
Каменни метеорити

Каменни метеорити: хондрити и ахондрити

Каменни метеорити – Това е основният тип метеорити, които попадат на Земята, и са повече от 90% от всички метеорити. Те идват основно от големия [...]
Метеорит от Марс

Метеорит с газови включения от Марс

Метеорит от Марс Марсиански метеорит, който падна в близост до град Tissint в Мароко преди няколко години съдържа много интересно вещество, което е ярк интерес [...]
метеори, метеорити

Метеори, метеорити характеристика

Метеорите (падащи звезди) са малки космически тела. Попадат в земната атмосфера от космическото пространство, където се движат подобно на всички тела от Слънчевата система по [...]
метеорити

Къде и как да търсим метеорити

Чудили ли сте се къде и как да търсим метеорити? Търсене на Метеоритите се отнася до търсене на извънземни обекти, които достигат до повърхността на [...]
тектитите

Произходът на тектитите

Тектитите са стъклени обекти със загадъчен произход, които се намират в някои райони на Земята. Строежът и свойствата на тектитите са добре изучени, но не [...]

РЕЧНО ЗЛАТО

Исторически сведения за златодобива

Исторически сведения за златодобива по света и България (втора част)

Исторически сведения за златодобива… продължение В миналото у нас са били оформени няколко основ­ни златодобивни района: Витоша, Краището, долина­та на р. Огоста, около Кюстендил, Радомир, [...]
Сведения за златодобива

Исторически сведения за златодобива по света и България (първа част)

Сведения за златодобива Златото отдавна е било открито от човека, веро­ятно като блестящи жълти зрънца в пясъка на реки­те. То е известно от няколко хилядолетия. [...]
разсипите

Общи сведения за разсипите, тяхното търсене и откриване

Разсипите – източник на множество ценни минерали Разсипи се наричат ронливи или споени отложения (наноси), резултат от разрушаването на скалите, в ко­ито се съдържат рудни [...]
Стратегия за опробване на речни наноси

Стратегия за опробване на речни наноси

Реките имат няколко стадия на развитие: юношески, стадий на зряла възраст и стадий на старост. В юношеския стадий или подмладения, опробването се провежда в съответствие с [...]
златни жили

Земетресенията създават златни жили мигновено

Формиране на златни жили Учени дълго време са знаели, че златните жили се формират от горещи хидротермални флуиди носещи рудно вещество, циркулирайки през пукнатини и други [...]
Нова теория за образуването на златото на Земята

Нова теория за образуването на златото на Земята

Бактерии са изиграли ключова роля при образуването на най-големите златни залежи на Земята. Находищата на планетата са могли да възникнат в съвсем малък период от време [...]
Подходящи места за промиване на злато

Подходящи места за промиване на злато в България

Самородно злато в България се установява както в първични руди, така и преотложени в по-млади седименти и съвременни речни наноси. Вторият тип находища се образуват от [...]
злато

Злато – кратка характеристика

Златото е химичен елемент с атомен номер 79 и означение Au. Златото има яркожълт цвят и блясък, традиционно смятан за привлекателен, който се запазва без оксидация във въздуха или водата. В периодичната система то [...]
Акумулативни речни тераси

Акумулативни речни тераси

Акумулативните речни тераси са едни от най-разпространените. Те се срещат както на равнините, така и в планинските райони. Образуването им е сложен и продължителен процес. [...]
златодобива

Източници и история на златодобива

Източници За да се образуват разсипи трябва да има коренни находища или стари разсипи, които да се еродират(разрушават) от различните климатични фактори (дъжд, студ, вятър, [...]